Friday, November 21

9:30 AM

KEYNOTE: Joe Paprocki (Click for bio)

Proclaiming the Gospel Joyfully: No Sourpusses Need Apply!

Pope Francis is making it clear that proclaiming the Gospel begins with an attitude of joy. In this keynote, Joe Paprocki, DMin, will explore the transforming effects of encountering the Risen Christ and how the fruits of this transformation must permeate our ministry so that our proclamation is one of joy.

Joe Paprocki, DMin, National Consultant for Faith Formation at Loyola Press, has over 35 years of experience in pastoral ministry. Joe’s is the author of Under the Influence of Jesus: The Transforming Experience of Encountering Christ, as well as numerous books on pastoral ministry and catechesis. Joe serves as a catechist and blogs about the experience at www.catechistsjourney.com.

–Sponsored by Loyola Press
joepaprocki

Saturday, November 22

10:45 AM

ENGLISH KEYNOTE: Amy Florian (Click for bio)

Living Joyfully Even When Life Isn’t Joyful

We were never promised an easy, stress-free life. In fact, we were promised quite the opposite. So how do we live with joy, even though we experience betrayal, burn-out, overload, death, divorce, economic insecurity, and all the other trials of our lives? Let’s explore the question and gain a little inspiration, sustenance, and hope.

Amy Florian is a nationally recognized speaker, teacher, and retreat director who uses her personal experience along with the best of current research for her engaging and dynamic presentations.

amyflorian 

10:45 AM

VIETNAMESE KEYNOTE: LM Giuse Nguyễn Việt Hưng (Click for bio) & Prof. Le Xuan Hy, Ph.D. (Click for bio)

Loan báo Tin Mừng Hôm Nay: Những Thách Đố và Những Cơ Hội

Những tương quan trong đời sống đem đến cho ta hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng làm ta nhức đầu. Tin Mừng có thể cho ta lời giải đáp theo gương Đức Kitô với hai môn đệ trên đường Emmau.

LM Giuse Nguyễn Việt Hưng thụ phong linh mục năm 1969 tại Việt Nam, là giáo sư tại Chủng viện Thánh Lê văn Phụng giáo phận Long Xuyên; cha sở Giáo xứ Thánh Antôn Padua & Lê văn Phụng, Baton Rouge; Chủ tịch Ủy ban Giáo Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng Phụ Trách Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo.

Giáo sư tiến sĩ Lê X. Hy dậy tâm lý và thần học mục vụ tại Seattle University. Ông dùng Thánh Kinh để giúp thường huấn và tĩnh tâm tại Mỹ và Việt Nam cho Cha Giáo các Đại Chủng Viện, cho vài Tỉnh Dòng Tên, và cho Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp.
frhungvietnguyenlexuanhy

1:00 PM

SPANISH KEYNOTE: El Padre Eduardo Fernández, SJ (Click for bio)

La Alegría de Ser Testigos

Dar testimonio que Dios, a pesar del dolor y la muerte, está vivo y sigue haciendo maravillas, es la tarea del discípulo. ¡Si caminamos con el Maestro, él nos enseñará cómo hacerlo, con alegría, confianza, y credibilidad!

Fuera de dar clases de teología hispana y pastoral en la Escuela Jesuita de Teología en Berkeley (JST), el Padre Eduardo Fernández, SJ se dedica a escribir, dar talleres y retiros, y colaborar en algunas parroquias. También ha hecho pastoral con universitarios.

– Patrocinado por Arquidiócesis of San Francisco OREYM
freduardofernandez

 

 Click on photo to view the speaker's bio.