Friday, December 2

9:30 AM

KEYNOTE:  CONNECT TO MISSION
Bishop Frank Caggiano

BishopFrankCaggiano
Bishop Frank J. Caggiano is the fifth bishop of Bridgeport. He is
a native of Brooklyn. He attended Yale University before
transferring to Cathedral College of the Immaculate Conception
where he graduated summa cum laude and was ordained to the
priesthood in 1987. In addition to serving on four committees of
the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB), including the
Committee on Laity, Marriage, Family Life and Youth, he is also the episcopal
advisor to The National Federation for Catholic Youth Ministry.

Saturday, December 3

10:45 AM

KEYNOTE: Witness Matters: Creating an Evangelizing Parish
Culture
Chris Stefanick

stefanickChris 
Chris Stefanick is the founder and President of Real Life
Catholic, a nonprofit organization dedicated to reengaging a
generation, VP of the Dead Theologians Society, and a regular
contributor to “YDisciple” at the Augustine Institute.

 10:45 AM

SPANISH KEYNOTE: ÚNETE A LA MISIÓN
Dr. Hosffman Ospino

 

Ospino Hosffman 85w
 

El doctor Hosffman Ospino enseña Teología Pastoral y
Educación Religiosa en la Escuela de Teología y Ministerio en
Boston College donde también es el Director de Programas de
Estudios Avanzados en Ministerio Hispano.

10:45 AM

VIETNAMESE KEYNOTE:  Kết Hiệp với Chúa Giêsu Trong Bí Tích Thánh Thể

Cha Tôma Vũ Minh Đức, SJ
DucChaTomaVuMinh-125w 
Cha Tôma Vũ Minh Đức, SJ, tới Mỹ năm 1981. Cha tốt nghiệp
ngành Điện Toán và làm Software Engineer trong vòng 6 năm,
trước khi gia nhập Dòng Tên năm 1992. Sau khi chịu chức vào năm
2002, cha đã phục vụ tại giáo xứ Chúa Ba Ngôi, rồi lấy bằng MFA
về Creative Writing. Sau đó cha phục vụ tại nhà tĩnh tâm Dòng Tên tại Los Altos, rồi
trở lại giáo xứ Chúa Ba Ngôi. Giống như đấng sáng lập Dòng Tên đã đưa ra Linh
Thao là các bài thao luyện cho linh hồn tương tự như việc thao luyện thể xác, cha
mong muốn áp dụng mọi kiến thức của con người về sự sống xác thân vào trong
lãnh vực tâm linh. Cha muốn mở rộng câu ngạn ngữ, “Một trí óc minh mẫn trong
một thân thể tráng kiện” thành “Một trí óc minh mẫn trong một thân thể tráng kiện
được hướng dẫn bởi một tâm hồn đầy Thần Khí.”